Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Zespół Badań i Ekspertyz Wypadków Drogowych

     Powołano go z myślą o pracy na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz dla potrzeb firm ubezpieczeniowych.

     Kadrę Zespołu stanowią wysokiej klasy specjaliści z dziedziny techniki samochodowej, wywodzący się w większości spośród pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej, a także dodatkowo pozyskanych autorytetów z dziedziny medycyny sądowej i kryminalistyki.

     Skupienie specjalistów tych trzech dziedzin pozwala Zespołowi na wykonywanie ekspertyz w obszarach:

1. TECHNICZNYM

  •        badania i ocena techniczna pojazdu po wypadku,
  •        techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu wypadku.

 2. MEDYCZNYM

  •        analiza obrażeń ciała na podstawie materiału dowodowego,
  •        kwalifikacja prawna obrażeń ciała,
  •        retrospektywne określenie poziomu alkoholu we krwi na podstawie materiału dowodowego.

3. TECHNICZNO-MEDYCZNYM

  •        konfrontacja obrażeń ciała z uszkodzeniami pojazdu,
  •        wskazanie osoby kierującej pojazdem.

4. MECHANOSKOPIJNYM

  •        badania laboratoryjne uszkodzeń elementów pojazdu,
  •        ocena autentyczności numerów fabrycznych pojazdu i jego zespołów.

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Fundacja Zespoły badawcze Zespół Badań i Ekspertyz Wypadków Drogowych