Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Zespół Badań Zastosowań Diagnostyki Termowizyjnej

     Zespół ten został powołany z myślą o pracy, szczególnie na rzecz szeroko rozumianej energetyki, budownictwa oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych.

     Kadrę Zespołu stanowią wysokiej klasy specjaliści z dziedziny optoelektroniki, wywodzący się w większości spośród pracowników Politechniki Poznańskiej specjalizujących się w diagnostyce termograficznej, pracujących na aparaturze wytworzonej wg własnych rozwiązań naukowo-technicznych.

     Skupienie specjalistów mających liczące się osiągnięcia praktyczne w tej nowoczesnej metodzie diagnostycznej pozwala na wykonywanie badań i opracowań dla każdego miejsca gdzie temperatura jest wskaźnikiem prawidłowości przebiegu zjawisk lub sygnałem zagrożenia i późniejszego możliwego uszkodzenia.

     Obserwacja stanów technicznych obiektów pozwala na postawienie diagnozy, ocenę prawidłowości eksploatacji i prognozowania bezawaryjnej pracy następujących urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznych:

  •        napowietrznych linii przesyłowych w pełnym zakresie napięć i technologii wykonania,
  •        napowietrznych i wewnętrznych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
  •        wewnętrznych instalacji elektrycznych,
  •        ciągów technologicznych w elektrowniach i elektrociepłowniach

     Ponadto istnieje pełna możliwość termowizyjnej diagnostyki maszyn technologicznych pracujących cyklicznie, okresowo lub w ruchu ciągłym, takich jak: obrabiarki, sprężarki, pompy, dmuchawy, wentylatory itp. urządzenia.

     W budownictwie pomiary termowizyjne i diagnostyka pozwalają przede wszystkim określać straty cieplne w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, a tym samym wskazywać powierzchnie i miejsca wymagające wykonania izolacji cieplnych a w efekcie uzyskania oszczędności energii cieplnej.

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Fundacja Zespoły badawcze Zespół Badań Zastosowań Diagnostyki Termowizyjnej