Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Zespół Badań Z zakresu Drgań i Wibroakustyki

     Zespół zajmuje się działaniami z zakresu:

 •        Badania dynamiczne maszyn,
 •        Diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn,
 •        Kompleksowe opracowywanie systemów monitorowania stanu technicznego maszyn (badania identyfikacyjne maszyn, konfiguracja aparatury pomiarowo analizującej, instalacja, adjustacja, uczenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania systemu),
 •        Pomiary i analiza drgań maszyn i konstrukcji,
 •        Pomiary akustyczne w paśmie słyszalnym, ultradźwiękowym i infradźwiękowym w środowisku pracy,
 •        Badania szczelności instalacji pneumatycznych i hydraulicznych metodami ultradźwiękowymi,
 •        Pomiary hałasu zewnętrznego i wewnętrznego w pojazdach,
 •        środowiskowe pomiary hałasu,
 •        Wykonywanie operatów akustycznych - analizy emisji hałasu przez zakłady przemysłowe,
 •        Minimalizacja drgań i hałasu maszyn i konstrukcji,
 •        Opracowywanie specjalizowanego oprogramowania w szczególności cyfrowego przetwarzania sygnałów i analizy,
 •        Konsultacje naukowe z zakresu dynamiki wibroakustyki i diagnostyki maszyn i urządzeń.

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Fundacja Zespoły badawcze Zespół Badań Z zakresu Drgań i Wibroakustyki