Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

AKADEMIA INŻYNIERA

Akademia Inżyniera jest wyjątkową w skali kraju jednostką, utworzoną przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej przy wsparciu wiodących w swoich branżach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Akademia wpisuje się w nurt ruchu Long Life Learnig, czyli uczenia się przez całe życie.

Oferta Akademii jest adresowana przede wszystkim do inżynierów, ale jest ona otwarta także na inne grupy zawodowe. Mogą z niej korzystać zarówno pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i pracownicy świeżo po studiach, potrzebujący wsparcia przy wdrażaniu się do pracy na swoim stanowisku i do pracy w zespole.

Więcej na: www.akademiainzyniera.pl

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home Akademia Inżyniera