Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Biuro Fundacji: ul. Piotrowo 3, pok. 417 (IV. piętro), 61-138 Poznań, tel./fax 61 665 27 95

 

Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. VI O/P-Ń      77 1090 1362 0000 0000 3612 7125

Donatorzy

          Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu. Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne. Pochodzące od darczyńców środki mogą również być przez nich ukierunkowane i dotyczyć realizacji konkretnych zamierzeń celowych np. zakupów aparatury, modernizacji laboratoriów i ich wyposażenia sprzętowego, itp.
          Darowizny przekazane na cele określone w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie:
 •        Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 18 ust. 1a do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu ustalonego według artykułu 7 tej ustawy (Dz. U. nr 54, poz. 654 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
 •        Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 26 ust. 9 w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (Dz.U. nr 14, poz 176 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
Fundację wsparli:
 •        BZ WBK S.A.
 •        JEDYNKA POZNAŃ PPBP S.A.
 •        BUDIMEX POZNAŃ S.A.
 •        MEDIAPOINT POZNAŃ
 •        MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
 •        HERMANN KIRCHNER POLSKA sp. z o.o.
 •        IMEX BiS sp z o.o.
 •        NYNAS sp z o.o.
 •        PRZEDS. DROGOWE "DROGBUD - GOSTYŃ" sp z o.o.
 •        PRZEDS. BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A.
 •        "TESTING" BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
 •        Energetyka Poznańska S.A.
 •        EMA-ELFA sp. z o.o.
 •        WILO POLSKA sp. z o.o.
 •        BUDOWNICTWO DROGOWE "KRUG" sp z o.o.
 •        STRABAG sp z o.o.
 •        LAFRENTZ POLSKA sp. z o.o.
 •        GRILTEX POLSKA sp z o.o.
 •        PRZEDS. ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.
 •        VIACON POLSKA
 •        KALISZ NAFTOREMONT sp z o.o.
 •        SKANSKA S.A. O. Budownictwa Drog. w Poznaniu

O FUNDACJI

     Idea powołania Fundacji wspierającej rozwój Politechniki Poznańskiej, największej uczelni technicznej północno-zachodniej Polski narodziła się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.

     Pilna konieczność wsparcia Politechniki Poznańskiej ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni...

  Czytaj dalej

DONATORZY

     Mając na względzie swoje cele statutowe, Fundacja zabiega o darowizny od podmiotów i osób, którym zależy na rozwoju Politechniki Poznańskiej - największej uczelni technicznej naszego regionu.

     Ze środków, które Fundacja pozyska w formie darowizn mogą być fundowane stypendia, dofinansowywane studenckie koła naukowe, nowatorska tematyka badawcza, szkolenia i inne.

  Czytaj dalej

FUNDACJA DONATOROM

     Na mocy Statutu Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji, przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji.

     Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  Czytaj dalej
Jesteś tutaj: Home O Fundacji Donatorzy