Witamy na stronach Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej!

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej została powołana w 2000 roku przez wiodące poznańskie przedsiębiorstwa. Od tej chwili Fundacja nieprzerwanie prowadzi działalność nakierowaną na realizację swoich celów statutowych.

Szkolenia

Fundacja jest certyfikowaną placówką szkoleniową. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów.

Wsparcie

Fundacja zapewnia wsparcie finansowe i organizacyjne Politechnice Poznańskiej. 

Promocja

Fundacja prowadzi działania upowszechniające w kraju i za granicą działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Politechniki Poznańskiej

Nasza Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szkolenia

Fundacja prowadzi kursy i szkolenia specjalistyczne oraz inne formy ustawicznego kształcenia, podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe.

 

 

Konferencje

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej jest współorganizatorem wykonawczym i operatorem finansowym konferencji naukowych i naukowo-biznesowych organizowanych przez współpracujące z Fundacją jednostki Politechniki Poznańskiej.

Projekty

Działalność Fundacji obejmuje również realizację i współrealizację projektów naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich i innych, w zakresie przewidzianym Statutem Fundacji.

 

 

KONKURS WIEDZY Z CHEMII

KONKURS WIEDZY Z FIZYKI