Oferta

Oferta

     Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej jest współorganizatorem wykonawczym i operatorem finansowym konferencji naukowych i naukowo-biznesowych organizowanych przez współpracujące z Fundacją jednostki Politechniki Poznańskiej.

     Fundacja prowadzi kursy i szkolenia specjalistyczne oraz inne formy ustawicznego kształcenia, podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe.

     Działalność Fundacji obejmuje również realizację i współrealizację projektów naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich i innych, w zakresie przewidzianym Statutem Fundacji.