Zarząd Fundacji

Grzegorz Musioł

Prezes Zarządu

Anna Dębicka

Wiceprezes Zarządu

Jakub Pawlak

Wiceprezes Zarządu