Działalność i cele statutowe

     Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej została powołana w 2000 roku przez wiodące poznańskie przedsiębiorstwa. Od tej chwili Fundacja nieprzerwanie prowadzi działalność nakierowaną na realizację swoich celów statutowych, którymi są:

1
Upowszechnianie w kraju i za granicą działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Politechniki Poznańskiej.
3
Pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych Politechniki Poznańskiej.
2
Wspieranie finansowe i organizacyjne Politechniki Poznańskiej.
4
Prowadzenie działań w obszarze kształcenia ustawicznego przybliżającego społeczeństwu najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne i technologiczne oraz organizacyjne.
5
Prowadzenie akcji informacyjnej o celach Fundacji.

     Dla realizacji powyższych celów Fundacja współpracuje z zainteresowanymi firmami i organizacjami oraz jest partnerem w projektach instytucji samorządowych. W ramach kształcenia ustawicznego Fundacja prowadzi kursy oraz szkolenia specjalistyczne. Fundacja jest także organizatorem i współorganizatorem konferencji o charakterze naukowym i naukowo-biznesowym.

     Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznacza na realizację celów statutowych.